Stavebko zdarma s cílovou částkou 200 000 Kč při úspoře 2 000 Kč za uzavření smlouvy

Státní podpora 10 % z uspořené částky maximálně 2 000 Kč ročně

Celkový výnos až 3,8 % ročně pro mladé do 25 let včetně a 3,7 % ročně pro ostatní

Zdarma přístup k Vašemu účtu pomocí internetového servisu

Po šesti letech můžete úspory využít na cokoliv

Garantovaný úrok 1,2 % ročně minimálně po dobu šesti let

Nabídka Stavebko zdarma platí za podmínky zaplacení vkladu minimálně 2 000 Kč z účtu u Raiffeisenbank a.s. do 21. 12. 2020.

Parametry smlouvy o stavebním spoření

200 000 Kč cílová částka
600 Kč měsíční vklad

Vyplňte jednoduše všechny údaje pro uzavření online. Formulář můžete kdykoliv odeslat a chybějící údaje doplnit později s pracovníky našeho kontaktního centra.

Vyberte nejvhodnější chvíli, kdy vás můžeme kontaktovat pro sjednání po telefonu.

Služby internetového servisu (SIS) – Vám umožní komunikovat s bankou prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu, zejména prohlížet a měnit parametry smluv o stavebním spoření či modelovat další průběh stavebního spoření. Do SIS se přihlásíte přes internetové stránky www.rsts.cz.
Státní podpora (SP) - finanční příspěvek státu pro podporu financování bytových potřeb občanů. Nárok na SP má fyzická osoba:
  • a) občan ČR, občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
  • b) FO s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.
Má-li klient v jednom kalendářním roce více platných smluv o stavebním spoření, přísluší SP na ty smlouvy, u kterých o její poskytnutí písemně požádal, tj. byly uzavřeny s nárokem na SP, příp. klient o přiznání SP požádal v průběhu spoření. SP je poskytována ve výši 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20.000 Kč, tzn., že maximální SP je 2.000 Kč za kalendářní rok.
Minimální měsíční vklad – je sjednán ve smlouvě o stavebním spoření a odpovídá výši, kterou Raiffeisen stavební spořitelna vyhlásila pro příslušný tarif stavebního spoření v Oznámení. Záleží jen na Vašich možnostech, zda budete zasílat minimální platby či budete jejich výši optimalizovat (např. pro získání maximální výše státní podpory).