• Základní údaje
  • Osobní údaje
  • Kontaktní údaje
  • Souhrn
Vyberte si variantu
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Cílová částka 200 000 KČ
ZVÝHODNĚNÍ 2 000 KČ
Doporučený měsíční vklad 1 700 Kč
BALÍČEK CHYTRÉHO ÚČTU A STAVEBKA ZDARMA
Cílová částka 200 000 KČ
ZÍSKEJTE AŽ 4 000 KČ
Doporučený měsíční vklad 1 700 Kč
Více o balíčku

Vyplňte prosím základní údaje

V případě, že je klientem nezletilá osoba (převážně děti do 18-ti let věku) nebo nesvéprávná osoba, uveďte telefon a e-mail na zákonného zástupce.

Zvolili jste si balíček stavebního spoření a CHYTRÉHO účtu. Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ budete přesměrování na proces založení běžného účtu u Raiffeisenbank.
Služby internetového servisu (SIS) – Vám umožní komunikovat s bankou prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu, zejména prohlížet a měnit parametry smluv o stavebním spoření či modelovat další průběh stavebního spoření. Do SIS se přihlásíte přes internetové stránky www.rsts.cz.
Státní podpora (SP) - finanční příspěvek státu pro podporu financování bytových potřeb občanů. Nárok na SP má fyzická osoba:
  • a) občan ČR, občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
  • b) FO s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.
Má-li klient v jednom kalendářním roce více platných smluv o stavebním spoření, přísluší SP na ty smlouvy, u kterých o její poskytnutí písemně požádal, tj. byly uzavřeny s nárokem na SP, příp. klient o přiznání SP požádal v průběhu spoření. SP je poskytována ve výši 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20.000 Kč, tzn., že maximální SP je 2.000 Kč za kalendářní rok.