Sjednejte si naše
výhodné stavebko online
Z pohodlí domova a ušetřete čas i peníze

Stavebko zdarma s cílovou částkou 200 000 Kč při úspoře 2 000 Kč za uzavření smlouvy

Státní podpora 10 % z uspořené částky maximálně 2 000 Kč ročně

Celkový výnos až 4 % ročně pro mladé a 3,8 % ročně pro dospělé

Zdarma přístup k Vašemu účtu pomocí internetového servisu

Po šesti letech můžete úspory využít na cokoliv

Garantovaný úrok 1,2 % ročně minimálně po dobu šesti let

Parametry smlouvy o stavebním spoření

200 000 Kč cílová částka
600 Kč minimální měsíční vklad

Vyplňte jednoduše všechny údaje pro uzavření online. Formulář můžete kdykoliv odeslat a chybějící údaje doplnit později s pracovníky našeho kontaktního centra.

Vyberte nejvhodnější chvíli, kdy vás můžeme kontaktovat pro sjednání po telefonu.

Služby internetového servisu (SIS) – Vám umožní komunikovat s bankou prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu, zejména prohlížet a měnit parametry smluv o stavebním spoření či modelovat další průběh stavebního spoření. Do SIS se přihlásíte přes internetové stránky www.rsts.cz.
Státní podpora (SP) - finanční příspěvek státu pro podporu financování bytových potřeb občanů. Nárok na SP má fyzická osoba:
  • a) občan ČR, občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
  • b) FO s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.
Má-li klient v jednom kalendářním roce více platných smluv o stavebním spoření, přísluší SP na ty smlouvy, u kterých o její poskytnutí písemně požádal, tj. byly uzavřeny s nárokem na SP, příp. klient o přiznání SP požádal v průběhu spoření. SP je poskytována ve výši 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20.000 Kč, tzn., že maximální SP je 2.000 Kč za kalendářní rok.
Minimální měsíční vklad – je sjednán ve smlouvě o stavebním spoření a odpovídá výši, kterou Raiffeisen stavební spořitelna vyhlásila pro příslušný tarif stavebního spoření v Oznámení. Záleží jen na Vašich možnostech, zda budete zasílat minimální platby či budete jejich výši optimalizovat (např. pro získání maximální výše státní podpory).
Pokud se rozhodnete sjednat si stavebko zdarma online, vyplňte formulář na našich stránkách nejpozději do 16. 12. 2019. Po tomto datu už bohužel nemůžeme zaručit, že smlouva bude uzavřena se slevou na poplatku za sjednání.