Pro sjednání smlouvy nás můžete kontaktovat
v pracovních dnech 08:00 ‑ 18:00 na naší bezplatné lince:
800 11 22 11
Nebo nám zanechte své údaje níže a my Vám zavoláme

Cílová částka
Varianta produktu

Vyplňte prosím základní údaje

V případě, že je klientem nezletilá osoba (převážně děti do 18-ti let věku) nebo nesvéprávná osoba, uveďte telefon a e-mail na zákonného zástupce.

Kdy vás můžeme kontaktovat

Pracovníci našeho kontaktního centra vás budou kontaktovat dle výše uvedených preferencí v pracovních dnech mezi 8:00 - 18:00.
Služby internetového servisu (SIS) – Vám umožní komunikovat s bankou prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu, zejména prohlížet a měnit parametry smluv o stavebním spoření či modelovat další průběh stavebního spoření. Do SIS se přihlásíte přes internetové stránky www.rsts.cz.
Státní podpora (SP) - finanční příspěvek státu pro podporu financování bytových potřeb občanů. Nárok na SP má fyzická osoba:
  • a) občan ČR, občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
  • b) FO s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.
Má-li klient v jednom kalendářním roce více platných smluv o stavebním spoření, přísluší SP na ty smlouvy, u kterých o její poskytnutí písemně požádal, tj. byly uzavřeny s nárokem na SP, příp. klient o přiznání SP požádal v průběhu spoření. SP je poskytována ve výši 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20.000 Kč, tzn., že maximální SP je 2.000 Kč za kalendářní rok.