• Základní údaje
  • Osobní údaje
  • Kontaktní údaje
  • Souhrn

Pokud chcete uzavřít smlouvu online do konce roku 2021, je třeba formulář vyplnit nejpozději do 12. 12. Po tomto datu lze uzavřít spoření do konce roku 2021 na vašem nejbližším poradenském místě.

Vyberte si variantu
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Cílová částka 200 000 KČ
ZVÝHODNĚNÍ 2 000 KČ
Doporučený měsíční vklad 1 700 Kč
BALÍČEK CHYTRÉHO ÚČTU A STAVEBKA ZDARMA
Cílová částka 200 000 KČ
ZÍSKEJTE AŽ 4 000 KČ
Doporučený měsíční vklad 1 700 Kč
Více o balíčku

Vyplňte prosím základní údaje

V případě, že je klientem nezletilá osoba (převážně děti do 18-ti let věku) nebo nesvéprávná osoba, uveďte telefon a e-mail na zákonného zástupce.

Zvolili jste si balíček stavebního spoření a CHYTRÉHO účtu. Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ budete přesměrování na proces založení běžného účtu u Raiffeisenbank.
Služby internetového servisu (SIS) – Vám umožní komunikovat s bankou prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu, zejména prohlížet a měnit parametry smluv o stavebním spoření či modelovat další průběh stavebního spoření. Do SIS se přihlásíte přes internetové stránky www.rsts.cz.
Státní podpora (SP) - finanční příspěvek státu pro podporu financování bytových potřeb občanů. Nárok na SP má fyzická osoba:
  • a) občan ČR, občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
  • b) FO s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.
Má-li klient v jednom kalendářním roce více platných smluv o stavebním spoření, přísluší SP na ty smlouvy, u kterých o její poskytnutí písemně požádal, tj. byly uzavřeny s nárokem na SP, příp. klient o přiznání SP požádal v průběhu spoření. SP je poskytována ve výši 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20.000 Kč, tzn., že maximální SP je 2.000 Kč za kalendářní rok.